L’últim en NOBA

Projecte Nutrybiocrop de SAS

SAS porta a terme un projecte innovador gràcies al Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial d’Espanya (CDTI).

Durant 2 anys (2015-2017) SAS ha realitzat el Projecte de recerca, desenvolupament i innovació NUTRYBIOCROP, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), dins del Programa Operatiu de Creixement Intel·ligent 2014-2020. A través d’aquest Projecte, l’equip NOBA (R+D de SAS) va generar nous productes de nutrició especial per incrementar la producció, qualitat i la resistència a factors biòtics / abiòtics de diversos cultius i com a eina tecnològica per a produir aliments sans i valorats per la seva alta qualitat en collita i postcollita.