Avancem cap al futur

TECNOLOGIA NOBA

La nova gamma de productes que incorporen la tecnologia NOBA està preparada per minimitzar els efectes negatius causats per una mala nutrició o pels diferents tipus d’estrès (biòtic i abiòtic), afavorint d’aquesta manera una òptima adaptació a diferents entorns.

L’aplicació dels productes NOBA es tradueix en un notable increment del rendiment, salut i qualitat dels cultius.

Tecnologia NOBA
PRODUCTES AMB TECNOLOGIA NOBA
Sostenibles 0
Rendibles 0
Innovadors 0

Els nous productes que incorporen la tecnologia NOBA ofereixen òptims resultats en totes les fases de la vida d’un cultiu, i garanteixen la viabilitat futura de l’agro.