Innovadors per naturalesa

ÒPTIMA ADAPTACIÓ

Durant milions d’anys d’evolució, els diferents components que conformen la vida s’han anat perfeccionant per adaptar-se amb èxit al seu entorn.

En l’actualitat, l’activitat agrícola ha propiciat que alguns cultius hagin d’adaptar-se a diferents condicions agroclimàtiques, dificultant el seu desenvolupament i afectant el seu rendiment.

Per afrontar aquest repte, a NOBA estem desenvolupant productes que imiten els processos biològics de les plantes per potenciar els mecanismes naturals que intervenen en l’adaptació a condicions adverses i que milloren la qualitat, la salut i el rendiment dels cultius d’una manera sostenible.

“No és l’espècie més forta la que sobreviu, ni la més intel·ligent, sinó la que millor s’adapta als canvis”

Charles Darwin

LA BIOMIMÈTICA

L’aplicació de la biomimètica (de bios, vida i mimesi, imitar) ens permet desenvolupar solucions agrosostenibles que representen una alternativa real i eficaç a l’actual agricultura industrial, basada en l’ús de químics perjudicials per a l’entorn.

La naturalesa ha dotat a la vida de les capacitats necessàries per trobar la solució més òptima per seguir evolucionant.

Per aquesta raó, a NOBA creiem que la vida és el millor referent per a la innovació.

Les solucions agrosostenibles que incorporen la tecnologia NOBA tenen com a base la biomimètica, que en l’actualitat, també s’aplica en altres sectors, des de l’enginyeria biomèdica fins a la nanotecnologia o l’arquitectura, i al llarg de la història ha servit d’inspiració a diversos genis com Leonardo Da Vinci o Antoni Gaudí, les obres dels quals han estat grans fites de la innovació.

La biomimètica - NOBA